tijelo

 • 26.04.2019. - 18.05.2019.

  Papir, škare, knjiga

  Bruketa & Žinić & Grey, Dejan Dragosavac Ruta, Danijel Dragojević, Irena Frantal, Peter Greenaway, Siniša Labrović, Dubravka Vidović, različiti artefakti 

  Kustosi: Petra Galović, Klaudio Štefančić

  Nedavno su se međunarodni mediji ozbiljno posvetili podacima o prodaji klasičnih i elektronskih knjiga. Statistika je, naime, pokazala da se pad prodaje papirne knjige, ne samo zaustavio, nego je na određenim tržištima, uglavnom u anglosaksonskim kulturama, prodaja papirne knjige nadmašila prodaju elektronske. Na određeni način, ovi podacii iznenađuju, i ne iznenađuju. Iznenađuju, jer se u jednom  trenutku učinilo da je elektronska knjiga zadovoljila ključne kriterije demokratskog obrazovanja. Bila je jeftina, ili barem jeftinija od papirne; bila je, zahvaljujući Mreži, široko dostupna; bila je ekonomična, jer nije zauzimala životni prostor i skupljala prašinu; sadržavala je potencijale neslućenog umrežavanja, kako teksta, tako i čitateljskog iskustva itd. Sav taj potencijal ne bi, naravno, bio moguć bez uređaja, nove generacije elektronskih čitača, kao što su Kindle ili iPad. Novi čitači postali su bolji uglavnom na području tehnologije ekrana i bežične povezanosti s prodajnim centrima (knjižarama), manje na području interpersonalne komunikacije i čitateljskog osnaživanja općenito. Paradoksalno, najveći su napori poduzeti s ciljem da se čitanje elektronske knjige učini što sličnijim čitanju papirne knjige, bilo da se na ekranu oponašala boja papira, bilo da se dizajnirao novi font, bilo, što se najčešće i radilo, i jedno i drugo. Jedan se od ključnih uređaja u toj tehnološkoj evoluciji (Kindle 2), tako, svojevremeno reklamirao osobitim postignućem: usuglasivši boju papira i fonta na novom ekranu, rekreirali smo čitateljsko iskustvo iz 19. stoljeća, hvalili su se u Amazonu.

  više..

 • 25.02.2011. - 03.04.2011.

  Mirabilia

  Yoko Fukushima, Silvio Vujičić, Tatjana Vukelić

  Mirabilia je ime naše prve ovogodišnje izložbe posvećene odnosu dizajna i umjetnosti. Negdje početkom moderne, ova je latinska riječ označavala pojave koje je bilo teško smjestiti u jednu od dvije generalne kategorije: u prirodni, od boga stvoreni svijet ili u svijet stvoren ljudskom aktivnošću. Držimo da na ovoj izložbi istu vrstu hibridnog statusa imaju i radovi Silvija Vujičića, Yoko Fukushima i Tatjane Vukelić. U njihovim radovima dilema je samo sa ontoloških kategorija živog i neživog, božjeg i ljudskog, prebačena na područje dizajna koji je, pak, s tradicionalnih pozicija oblikovanja odjeće prešao na oblikovanje čovjeka.U suvremenom svijetu biopolitike na radove ovih umjetnika, međutim,  ne treba gledati kao na moralne opomene. Njihov  bio-dizajn samo se rubno dotiče etičkog aspekta ljudske kulture. Premda se prva reakcija na ove radove može možda najbolje predstaviti pitanjem: Gdje je granica iskorištavanju i kultiviranju prirode?, ukupni dojam izložbe bliži je fantaziji, nego ekologiji. Drugim riječima, više od teške društvene problematike, na ovoj izložbi ima neke transparentne intime, nespretne ironije, bizarne ljepote i neodgovorne igre (K.Š.)...

  više..

 • 26.04.2006. - 21.05.2006.

  Oliver Dorfer, Herbert Egger, Anton S.Kehrer, Beate Rathmayr, "Light_Story_Space_Body"


  Izložba Light_Story_Space_Body nastavak je suradnje između austrijskog umjetničkog udruženja MAERZ sa sjedištem u Linzu i Galerije Galženica. Započeta 2004., suradnja se odvijala kao razmjena umjetničkih i galerijskih iskustava između dvije različite kulturne sredine, austrijske i hrvatske.U travnju mjesecu 2005. tako je u Galeriji MAERZ u Linzu otvorena izložba "Outside sources" na kojoj su nastupili Kristijan Kožul, Tanja Dabo, Marija Prusina i Lala Raščić.Tijekom 2005. u Linzu je na međunarodnoj izložbi, koju je organiziralo umjetničko udruženje MAERZ, nastupila i Ana Kadoić, a ove godine će se samostalnim izložbama u Galeriji MAERZ predstaviti Tanja Dabo i Ivana Franke. Svaki od pojmova u naslovu izložbe metaforički pokušava reprezentirati rad ili dio rada pojedinog umjetnika. "Light" je oznaka za rad Antona S. Kehrera; "Story" je oznaka za slikarsvo Olivera Dorfera; "Space" metafora koja označava fotografski i filmski rad Beate Rathmayr, a "Body" upućuje na skulpture od spužve Herberta Eggera.
  [http://www.maerz.at/m3cms/]
  [http://www.herbert-egger.at/]

  više..