lokalno

 • 05.10.2012. - 02.11.2012.

  Slike trga

  Završen je natječaj za izradu idejnih rješenja mobilijara i signalizacije Trga Stjepana Radića!

  Selekcijska komisija natječaja (Ana Dana Beroš, Ana Boljar, Ivan Klisurić, Ana Kovačić i Marija Matković) dodijelila je prvu nagradu projektu ˝The Line˝ Hane Svatoš - Ražnjević i Ivane Banfić. Prvonagrađeni idejni projekt dobiva simboličnu nagradu od 1.000,00 kn te će biti predstavljen, zajedno s odabranim pristiglim idejnim projektima, na izložbi ˝Slike trga˝ koja se otvara 5. listopada u Galeriji Galženica.

  Autori čiji će idejni projekti biti predstavljeni na izložbi: Hana Svatoš - Ražnjević i Ivana Banfić (The Line i Forward), Slobodan Arsenović, Dejan Mitov, Jelena Čobanović i Krsto Radovanović - ModelArt studio (Grad kao muzej), Luis Cano Gonzálvez, Jelena Smoljo i Mariana Bucat (Occupy VG), Dragan Marković, Danilo Beronja i Lazar Belić (Krugovi života), Aleksandar Pavlović (Sudar) i Petra Jelaska.

  Uz ove natječajne radove na izložbi će biti i predstavljeni produkti radionice snimanja ˝Laboratorij Trg˝ pod vodstvom Maria Topića.

  više..

 • 21.10.2009. - 15.11.2009.

  Interzone : lokalno

  Izložbom Transformacija: pravac, točka nastavljamo se baviti posljedicama koje proces globalizacije ostavlja na različite aspekte kulture. Ovoga puta riječ je o posljedicama koje neoliberalna ekonomija ostavlja na urbanizam Velike Gorice. Mladi tim velikogoričkih i zagrebačkih arhitektica i arhitekata analizom je središta Velike Gorice dao svoje viđenje urbanističkih problema grada, te tako potaknuo stvaranje konceptualnog okvira za njihovo rješavanje. Autori su izložbe, prije svega, u obzir uzeli kontekst u kojemu se grad nalazi: na mikro-regionalnoj sredini on je središte, na makro-regionalnoj satelitski grad koji gravitira Zagrebu, a na kontinentalnoj dio srednjo-europskog kulturno-prostornoga kruga. Osim toga, otvorili su problem modernog arhitektonskog izraza u suodnosu s lokalnim, tradicijskim graditeljstvom, uviđajući vezu između manje urbane sredine i opiranja arhitektonskim i urbanističkim novinama. Pomoću nacrta, maketa, fotografija i različitih trodimenzionalnih prikaza ova će izložba, tako, nadamo se otvoriti raspravu o potencijalima urbanog razvoja Velike Gorice.

  Autori izložbe: Marija MatkovićMarina Mršić i Mislav Muršić (suradnica: Ivana Miketić)

  Predgovor izložbi napisao je Zlatko Uzelac, povjesničar umjetnosti, urbanist i pomoćnik ministra za prostorno uređenje u vladi premijera Račana. Tekst donosimo u cjelosti.

  Velika Gorica se nalazi pred velikim preokretom. Sa gotovo svih strana oko grada grade se nove, uglavnom najsuvremenije četvorotračne prometnice. Živi prolazni promet automobila iz pravca Siska, koji sada prolazi  izravno kroz samo središte grada prema i iz Zagreba, uskoro će se preseliti na udaljenije rubove.

  Novi, znatno prošireni, ali i čvršći fizički okvir grada, gotovo kao neka vrsta novovjekovnih gradskih "zidina", iznova i s još većom zaoštrenošću nego do sada, unaprijed poziva na otvaranje i postavlja središnjeg pitanja  -  može li grad u neposrednoj sjeni Zagreba koji je brojem stanovnika sada premašio jednu Pulu, Dubrovnik ili Varaždin biti nešto više od zagrebačkog predgrađa. Jesu li korijeni njegovog urbanog identiteta dostatni i dovoljni i koje su doista prave i ključne teme urbanog razvitka buduće Velike Gorice?

  Na južnoj strani novi okvir grada učvršćen je uskoro dovršenom autocestom. Za razliku od vremena kada je u 19. stoljeću željeznička pruga od Zagreba do Siska - postavljena na istom mjestu kao i današnja autocesta - od središta Velike Gorice bila doista predaleko, pa je do nje morao biti postavljen slavni velikogorički (konjski) tramvaj, autocesta danas svojim položajem nedvojbeno upućuje da će napokon doći do, za Veliku Goricu ključnog, konačnog objedinjavanja Gorice i Kurilovca. Ali o smislenosti ili pak slučajnosti sljedećih koraka u tom predugo odgađanom objedinjavanju ovisi hoće li grad u budućnosti ozbiljnije biti oslonjen na veliku, a još zanemarenu prednost svoje željeznice i sada svoje autoceste.

  Za razliku od toga, na sjevernoj strani nova obilaznica, koja na prvi pogled odijeljuje Veliku Goricu od Plesa, a spaja i učvršćuje novi gradski prometni okvir s aerodromom, zapravo sada tim presudnim i vrlo odlučnim fizičkim korakom objedinjuje u gotovo kontinuirano izgrađeno područje do sada jasno odijeljeni grad od prigradskih naselja na sjeveru, a koja su već posve oslonjena na aerodrom. Time se gradsko tkivo Velike Gorice odjednom ne samo bitno proširuje na sjever, nego istovremeno i presudno gotovo posve sjedinjuje s izgrađenim područjem aerodroma.

  Obgrljujući na taj način aerodrom, Velika Gorica sada kao da samo dovršava i zaokružuje tu čini se jedinstvenu i sudbonosnu povezanost ovog grada s praktički cijelokupnom dosadašnjom povijesti zrakoplovstva. Naime, ne samo da se grad na jednoj strani naslanja izravno na suvremeni internacionalni aerodrom, nego se i na drugu stranu rasprostire sve do piste nekadašnjeg vojnog aerodroma, koja mu je postala fiksna istočna granica, ali i prepreka. No i više od toga, u današnjem urbanom tkivu preostale su upisane, u prostiranju nekih ulica, pozicije prvih travnatih aerodroma, od prvih civilnih međuratnih, do ratnih wehrmachtovih, ali je ta neobična povijest ostala skrivena i zaboravljena.

  Uz pistu vojnog aerodroma na istočnoj strani grada sada se dovršava i s njom paralelna dionica široke četverotračne istočne obilaznice. Podignuta na (pre)visoki nasip jednoga bi dana ova prometnica trebala primiti i gradsku željeznicu, svojevrsnu buduću zamjenu za nekadašnji velikogorički tramvaj, samo što bi sada to bila izravna veza i još jedna od sve brojnijih spona sa Zagrebom. Ali za samu Veliku Goricu istočna obilaznica postaje isto tako udvojena i već gotovo neprelazna prepreka za silazak grada na obalu jezera Čiće.

  Razvojni skok koji se upravo odvija pred našim očima, međutim, ne dotiče gradsko središte. Ali ono će uskoro biti oslobođeno tranzitnog prometa.i time bitno promijenjeno. Ta iznenadna promjena, kao što pokazuju iskustva bezbrojnih gradova koji su kroz isti proces već prošli, može biti traumatična i ostaviti negativne posljedice prvenstveno u početnoj pasivizaciji gradskog središta. Taj je proces osobito opasan i može imati dalekosežnije i trajnije posljedice baš u slučaju gradova poput Velike Gorice koji se nalaze u (preblizom) ozračju magnetske privlačnosti obližnjeg velegrada. Bez snage vlastitog središta takvi gradovi postaju manje ili više pasivna predgrađa.

  Obnova snage vlastitog urbanog identiteta zato je, osobito upravo sada, od presudne važnosti za Veliku Goricu, a nove ideje u aktiviranju gradskog središta i otvaranje poligona za kreativne preokrete od ključnog su interesa.

  Na kraju moram dodati i još jednu svoju osobnu opservaciju. Uz novo aktiviranje i oživljavanje gradskog središta, pravi preokret urbane budućnosti Velike Gorice nastat će tek onda kada grad izađe na ambijentalno daleko najvrijedniji dio svoga prostora, na obalu jezera Čiće, kada možda dobije i neku svoju neobičnu turopoljsku "rivu".


  Linkovi:

  [1] http://velikagorica.heliohost.org/
  [2] http://www.gorica.hr


  više..

 • 01.04.2009. - 10.05.2009.

  Interzone : nacija


  U Njemačkoj živi oko 6,7 milijuna stranih državljana, a četvrtinu od te brojke
  čine Turci, podaci su njemačkog saveznog ureda za statistiku. Potkraj 2008.
  u Njemačkoj je živjelo 0,3 posto manje stranaca nego 12 mjeseci prije. Od
  ukupno 82 milijuna stanovnika Njemačke, Turci čine 1,5 posto, od kojih su
  mnogi do danas dobili njemačko državljanstvo. Svaki peti strani državljanin
  koji živi u Njemačkoj rođen je u toj zemlji. Među njima je svaki treći Turčin,
  dok su 31 posto Talijani, a 28 posto Grci. Po njemačkom zakonu, uobičajeno
  je da djeca stranih državljana rođena u Njemačkoj uzmu državljanstvo
  svojih roditelja
  . (Hina) [1]

  Koncept nacije vrlo je složene naravi; pokušati definirati naciju podrazumijeva uzeti u obzir više kriterija kao što su jezik, kultura, podrijetlo, povijest, religija, i td. Ove takozvane objektivne kriterije možemo naći u većini današnijh definicija pojma nacije, kao što je primjerice ova: Nacija je relativno samodovoljna i stabilna narodna zajednica života, nastala pojavom građanskoga društva kao rezultat povijesnoga razvitka oblika udruživanja ljudi radi njihovog lakšeg opstanka i razvitka, koju karakterizira jedinstven državni teritorij, zajednički ekonomski život, specifična kultura i jezik, odgovarajuća religija, razvijena kolektivna i pojedinačna svijest o nacionalnoj samobitnosti i osjećaj njezinih članova o pripadnosti datoj naciji.

  U ovu složenu definiciju također je uključeno i nešto što bi se moglo označiti kao svojevoljna definicija nacije, od kojih je najpoznatija ona francuskog filozofa Ernesta Renana, koji je u svom predavanju Što je nacija? 1882. godine ustvrdio da je nacija svakodnevni plebiscit, koji počiva na subjektivnim kriterijima pojedinaca.

  Danas, u 21. stoljeću, problem nacije i njezinog samoodređivanja nije ništa jednostavniji; štoviše, moglo bi se reći da je pitanje složenije nego ikada, naročito kada se stavi u kontekst globalizacije. Globalizacija nije imala milosti prema naciji kao ideji, konceptu, i društvenoj realnosti. Nacija je povezana s kočenjem nezaustavljivih povijesnih sila, osuđena na zastarijevanje od strane globalne postmoderne kulture, lišena institucionalne ljuske zahvaljujući slabljenju države, a također ima upitnu reputaciju među društvenim znanstvenicima, te se čini da nacija ubrzano prelazi u ništa više nego povijesni fenomen.[2]

  Prostori srednje i jugoistočne Europe u posljednjih se nekoliko desetljeća nalaze na skliskom terenu između dvije krajnosti: između Istoka i Zapada, između kapitalizma i komunizma, između globalizacije kao faktora uniformiranja i težnje za stvaranjem vlastitog identiteta. Početkom devedesetih, zemlje na ovim prostorima našle su se u paradoksalnoj poziciji u kojoj su trebale denacionalizirati svoje privrede a istovremeno nacionalizirati svoju kulturu. Danas se javlja pitanje što globalizacija znači za ove prostore, kakve promijene će donijeti, kako ona utječe na projekcije nacionalnog identiteta? Sigurno je da se u suvremenom svijetu problem nacije i nacionalnog identiteta ne može promatrati odvojeno od procesa globalizacije. Stoga se ova izložba bavi fenomenom nacije i nacionalnog identiteta u okviru globalizacijskog procesa, te problemima, paradoksima i ironijama koja iz tog suodnosa proizlaze.

  Rad mladog dubrovačkog umjetnika koji radi u Zagrebu pod pseudonimom Id Sarup [3] bavi se problemom stvaranja slike o hrvatskom društvu i preispitivanju istog kroz seriju ambivalentosti koje autor stvara preobražavanjem podataka, odnosno montažom dijelova emisije Lica nacije. Prva ambivalentnost proizlazi iz preformuliranih statističkih podataka na osnovi izvornih koji daju općenitu sliku Hrvatske. Autor stvara vlastitu interpretaciju koja ponekad graniči s apsurdom, dok se ponekad čini kao realnija slika stvarnosti. Dobivena je tragikomična slika hrvatskog društva, koja uvodi promatrača u jedan sasvim moguć, ali i pesimističan svijet, stvoren pretjerivanjem i falsificiranjem. Javlja se pitanje o umjetnikovom stavu o društvenoj angažiranosti; upozorava li na sve negativnosti i trulež društva sa željom poticanja na promjenu, ili pak sa sigurne udaljenosti i sa zaigranošću promatra kako stvari u društvu postaju sve gore. Drugi dio rada sastoji se od pitanja autora i voditelja emisije Lica nacije; pitanja govore o globalnom kapitalu, naciji, granicama, Hrvatskoj, čovjeku, i slično; međutim, ona ostaju bez odgovora. Ponovno se javlja slična ambivalentnost kao u prvom dijelu; podrška ljudima koji gotovo fanatično brinu o sudbini hrvatskog društva ili činjenica da nemoć čovjeka pred kapitalom istovremeno i zabavlja i rastužuje promatrača? Obje ambivalentnosti ostavljaju prostora višestrukim interpretacijama koje kao krajnji cilj potiču promatrača na zauzimanje vlastitog stava.

  Dok se u ovom radu otvaraju brojne mogućnosti za interpretacije, svoje viđenje umjetnosti i religije, Istoka i Zapada, daje glavni lik videorada Schwabo Saše Karalića [4]. Iako se njegovi odgovori na prvi pogled čine jednostavnima, oni u svojoj biti nose paradokse i proturječnosti religijskog, geopolitičkog, pa i nacionalnog identiteta. Moglo bi se čak reći da iskustvo identiteta koje svjedoči glavni lik Karalićevog rada može biti oznaka za svaki nacionalni identitet danas.

  Globalnu viziju problema nacije ponudit će u svojim video radovima Hakan Akçura, [5] državljanin Turske, države koja još uvijek čeka članstvo u Europskoj uniji, koji se doselio i započeo novi život u Švedskoj, EU državi, gdje se kao emigrant suočio s brojnim problemima. Njegovi radovi nastali su kao reakcija na indiferentnost i gotovo ignoriranje problema emigranata odnosno situacije u kojoj je velik broj ljudi tretiran i razmatran kao – broj. Svojim performansima Akçura ne ide protiv sustava, već se trudi olakšati mu posao i istovremeno ga učiniti pravednim, humanim i skinuti s njega etiketu diskriminacije. Tim pacifističkim pristupom teži prvenstveno dati do znanja da on postoji te ostvariti svoje pravo na slobodno kretanje i jednakost.

  Nacija, odnosno nacionalizam i sport često su isprepleteni pojmovi, budući da sport predstavlja simboličko nadmetanje među nacijama; često sportska nadmetanja odražavaju nacionalne konflikte. Rad Jasminke Končić [6] Product of Croatia propituje nacionalni identitet u vrijeme globalizacije, upravo uzimajući primjere iz svijeta sporta, te se dotiče fenomena multikulturalizma/multinacionalizma koji se javlja u sportu. Što se dogodi kada dođe do situacije u kojoj strani državljanin odluči prihvatiti hrvatsko državljanstvo i natjecati se za Hrvatsku? Uglavnom s odobravanjem podržavamo takve transakcije, dok s nevjericom gledamo kako hrvatski sportaši dolaze u inozemstvo natjecati se za druge države. Autorica s ironijom promatra upravo taj izraženi fenomen nacionalnog patosa i multinacionalizma koji se simultano javljaju u sportu, te fleksibilne granice među njima.

  Serija fotografija Ane Lozice [7] također se bavi pitanjem nacionalizma u sportu, ali iz malo drugačijeg rakursa. Autorica je fascinirana privilegiranom, gotovo ekskluzivnom medijskom i društvenom pozornosti koju sport uživa, poglavito u vrijeme uspjeha hrvatskih sportaša; sudeći po novinskim naslovima, svi ostali problemi u državi su nebitni u usporedbi sa sportskim uspjehom. Ovim radom propituje se uloga i stvaranje nacionalnog identiteta u okviru sporta – koliko je sport uistinu važan u toj ulozi? Dovoljno je prisjetiti se da većina ljudi strancima krene nabrajati uspješne hrvatske sportaše kada se potonjima priča o Hrvatskoj ili ju se barem pokušava smjestiti na imaginarnoj geopolitičkoj karti...(Nina Pisk)

  Linkovi:
  [1] http://www.totalportal.hr/article.php?article_id=267236
  [2] http://tiny.cc/F1w1v
  [3] http://www.kulturpunkt.hr/i/najave/1986/
  [4] http://www.sasakaralic.nl/
  [5] http://hakanakcura.googlepages.com/
  [6] http://tiny.cc/dq4Zb
  [7] http://www.analozica.com/


  Kustosi: Ivana Hanaček, Klaudio Štefančić
  Kustosice asisentice: Sanja Horvatinčić, Nina Pisk

  više..

 • 09.12.1982. - 05.01.1983.

  Miroslav Šutej, Mladenka iz Markuševca

  Miroslav Šutej, Mladenka iz Markuševca

  više..