17.06.2002. - 13.07.2002.

Slavko Peršić, "Retrospektiva 1971:1992"


Povodom obljetnice smrti velikogoričkog slikara Slavka Peršića, organizirana je retrospektivna izložba na kojoj su prikazane njegove slike nastale u periodu od 1971. do 1992. godine. Slavko Peršić samouk je slikar, koji je slikarske principe gradio u okvirima tzv. Nove slike. Izlagao je na 20-tak samostalnih i isto toliko skupnih izložaba u zemlji i inozemstvu. Bio je član HDLU-a od 1992. Izložbu su kurirali Guido Quien i Radovan Vuković, također predstavljeni i predgovorima u katalogu izložbe. U izdanju Grada Velike Gorice i Pučkog otvorenog učilišta objavljena je i monografija posvećena Slavku Peršiću, čiji je autor Guido Quien.