12.11.2003. - 29.11.2003.

Sonja Briski Uzelac, "Prozor-prizor"


Izložba Sonje Briski Uzelac, na neki način, hibridna je izložba: ona je ujedno i izložba slika i ambijentalna izložba, "site specific" intervencija. Ako je gledamo kao izložbu slika, onda moramo reći da je izloženo 30 slika iz serije "Kvadrati" i "Pravokutnici", slika "Viatorovska perspektiva" i dvije male slike koje podsjećaju na Maljevičeve kvadrate. Ako je gledamo kao ambijentalnu izložbu, prilagođenu specifičnom karakteru galerijskog prostora, onda moramo konstatirati da je riječ o postavu 30 pravokutnih i kvadratnih monokromno plavih slika u prostoru, tako da njihov postav sugerira perspektivna skraćenja, na način poznat iz tradicije renesansne umjetnosti.U tom smislu, "Viatorovska perspektiva" kao slika jasna je referenca na renesansnu matematičku konstrukciju prostora na dvodimenzionalnoj površini, a dvije male slike, plavi i crni kvadrat, referenca na drugi pol tradicije zapadnog slikarstva: na koncept bespredmetene umjetnosti Kazimira Maljeviča.

Sonja Briski Uzelac, "učena slikarica", kako je naziva Miško Šuvaković, profesorica je i teoretičarka umjetnosti, te slikarica koja je 1976. završila Fakultet likovnih umjetnosti u Beogradu. Doktorirala je 1984. na beogradskom sveučilištu. Predavala je na Fakultetu likovnih umetnosti u Beogradu, a trenutno predaje na Učiteljskoj akademiji u Zagrebu i na Akademiji primijenjene umjetnosti u Rijeci. Na 26. salonu mladih u Zagrebu 2001. nagrađena je za teorijska ostvarenja.