31.03.2004. - 18.04.2004.

Filip Quien


Filip Quien (1979) apsolvent je splitske Umjetničke akademije na Odsjeku za slikarstvo. Student je u klasi profesora Gorkog Žuvele U Galeriji Galženica izložio je slike na kojima je u tradiciji enformela zaokupljen slikarskim materijalom i materičnošću slike kao objekta. Ili kako u predgovoru kataloga ističe Vanja Babić: " U svojem dosadašnjem stvaralaštvu mladi se umjetnik podjedanko služio metodama akcionog slikarstva, enformela ili asemblaža, dakle uvijek poetski odrednicama prijemčivim za isticanje materičnosti slikarskih uradaka. U Filipovim slikama moguće je uz nakupine boja pronaći i katran, dijelove limenki, aluminijsku prašinu, slamčice za ispijanje sokova i još mnoštvo kojekakvih gradbenih elemenata, sve u svrhu postizanja apsolutne perceptivne nesputanosti te izbjegavanja prihvaćanja likovnosti po principu zatvorene opažajnosti."