05.10.2005. - 23.10.2005.

Jagor Bučan, "Afiniteti"Jagor Bučan (1968) izlaže desetak slika velikog formata na kojima u maniri postslikarske apstrakcije istražuje odnose između slikarske pozadine i slikarske strukture, između površine i dekorativnog uzorka, između geste i impersonalnog nanosa boje. U suptilnim permutacijama organičkih motiva crtanih flomasterom i višebojnih površina mehanički nanošenih na pravokutnu površinu štafelajne slike, Bučanovo slikarstvo možemo gledati i kao dio svojevrsnog, postmodernističkog esteticizma.
Jagor Bučan završio je Akademiju likovnih umjetnosti u Zagrebu 1992., gdje trenutno radi kao asistent na Odsjeku za restauraciju umjetnina. Izlaže od 1995. u zemlji i inozemstvu.