12.09.2006. - 12.09.2006.

Obavijest

Velika Gorica je u protekle pola godine prošla kroz izvanrendne izbore u kojima su do tada vladajuće stranke smijenjene novom višestranačkom koalicijom, koja je nedavno konstituirala gradsku vladu. Nama su ovi događaji zanimljivi, budući da je nova gradska vlada utvrdila manjak u gradskoj blagajni i odlučila uštedjeti tamo gdje je to moguće.

Kako je program Galerije Galženica gotovo u cjelosti financiran iz gradskog proračuna, restrikcije su pogodile i nas. Kako bi se pokrio manjak u gradskoj blagajni, uskraćeno nam je 30.000,00 kuna, zbog čega smo morali odustati od organizacije izložbe Roberta Šimraka i bitno smanjiti sredstva namijenjena međunarodnoj izložbi Device Art. Istina, preostaje nam mogućnost da u jesenskom rebalansu proračuna nadoknadimo dio novca, ali to je za sada još uvijek prilično neizvjesno.

Unatoč svemu - vidimo se!