Nives Kavurić Kurtović

Praznik bajka, 1968-72.

kombinirana tehnika/drvo, 134 x 124 cm, inv. br. gg-14