Miroslav Šutej

Kompozicija II, 1977.

mobilna grafika, 88 x 88 cm, inv. br. gg-52