Miroslav Šutej

Kompozicija I, 1979.

mobilna grafika, 88 x 88 cm, inv. br. gg-51