Milena Lah

Kameni galeb, 1968.

mramor, 55 x 25 cm, inv. br. gg-21