Blažanović

    Vladimir Blažanović

    Događaj na putu, 1986.

    platno/ulje, 104 x 30 cm, inv. br. gg-3