Ljubomir Stahov

Kompozicija I, 1979.

bakropis, 100 x 70 cm, inv. br. gg-46